UZAKTAN ALGILAMA

Uzaktan Algılama

Uzaktan Algılama, yeryüzünden belirli uzaklıklara, atmosfere yada uzaya yerleştirilen platformlara monte edilmiş ölçüm aletleri ile yeryüzünün doğal ve yapay objeleri konusunda bilgi alma ve değerlendirme tekniği olarak tarif edilmektedir (Sesören, 1999)

                                                                                                                                                                                                     (www.igismap.com)