Görev ve Sorumluluklarımız

- Bölgemizin Jeolojik ve Hidrojeolojik özelliklerinin araştırılması ve haritalandırılması


- Bölgemizdeki maden potansiyelinin uzaktan algılama yöntemleri ile belirlenmesi


- Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak konuma dayalı veri üretmek konumsal analizler gerçekleştirmek


- Deprem, Heyelan, Kaya Düşmesi, Taşkın, Kuraklık vb. doğal afetlere yönelik risk haritalarının hazırlanması


- Göller bölgesindeki göl ve sulak alanların uydu görüntüleri ve insansız hava araçları ile izlenmesi


- Küresel İklim Değişikliğinin bölgemizdeki olası etkilerinin belirlenerek Sektörel Etkilerinin araştırılması


- İnsansız Hava Araçlarının tasarım, bakım-onarım ve eğitim faaliyetlerinin organize edilmesi