Coğrafi Bilgi Sistemleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri; karmaşık planlama ve yönetim sorunlarının çözülebilmesi için tasarlanan, mekandaki konumu belirlenmiş verilerin kapsanması, yönetimi, işlenmesi, analiz edilmesi, modellenmesi ve görüntülenebilmesini kapsayan donanım, yazılım ve yöntemler sistemidir.