TÜRKİYE ULUSAL FOTOGRAMETRİ Ve UZAKTAN ALGILAMA BİRLİĞİ VIII.SEMPOZYUMU

Türkiye; Uluslararası Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (ISPRS)’nin 1926 yılında Berlin' de yapılan II nci Kongresine ilk kez o zamanki Harita Genel Komutanı Mehmet Şevki Paşa ile katılmıştır. Daha sonra düzensiz zamanlarda bu toplantılara katılmış

TÜRKİYE ULUSAL FOTOGRAMETRİ Ve UZAKTAN ALGILAMA BİRLİĞİ VIII.SEMPOZYUMU

 

21-23 MAyıs 2015 tarihinde düzenlenecek olan TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu etkinliğine yönelik bilimsel programda çağrılı konuşmacılar, teknik oturumlar ve temalı özel oturumlar yer alacaktır. Etkinliğin kapsamına uygun olarak dünyada ve ülkemizde fotogrametri, uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemleri alanındaki gelişmeler ile disiplinler arası uygulamalar birlikte ele alınacaktır. Düzenleme Kurulunca, küresel dünyada gün geçtikçe önem arz eden disiplinler arası uygulamaların kapsamı, teknolojik düzeyi, uygulamaların çevresel, sosyal ve ekonomik sorunlarının sempozyumda ele alınması sağlanacaktır.

Detaylı bilgi için: http://www.tufuab2015.selcuk.edu.tr/ 

 

 

Sempozyumda Konu Başlıkları:


Dijital (Sayısal) Fotogrametri 
İnsansız Hava Araçları 
Hava Lidar Uygulamaları 
Yersel Lidar Uygulamaları 
Mobil Lidar Uygulamaları 
Uzaktan Algılama 
Yersel Fotogrametri 
Sayısal Görüntü İşleme ve Analizi Teknikleri 
Sayısal Ortofoto 
Sayısal Gerçek Ortofoto Uygulamaları 
Sayısal Ortofoto Tarım Uygulamaları 
Eğik Fotogrametri Uygulamaları 
Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Kent Bilgi Sistemleri 
Uydu Platform ve Algılayıcılarındaki Gelişmeler (SAR, INSAR, Mini Uydular) 
Konumsal Verinin Düzenlenmesi, Analizi ve Sunumunda Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Teknikleri 
Konumsal Veri Altyapısı ve Dijital Haritalama 
Yer Bilimlerinde Uzaktan Algılama Çalışmaları 
Fotogrametri ve Gelişen Teknolojilerin Kültürel Mirasın Korunmasına Katkısı 
Uzaktan Algılama Görüntülerinin Yorumlanması 
Uzaktan Algılamanın, Afet Yönetiminde, Sağlık Alanında ve Kentsel Gelişimin Kontrolünde Kullanılması 
Uzaktan Algılamanın Su Kaynakları ve Kıyı Alanlarının Yönetiminde, Ormancılıkta, Jeolojik ve Jeomorfolojik Uygulamalarda (Çölleşme, Erozyon v.b.) Kullanılması 
Ülkemizde Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Eğitimi ve Sorunları

Yayın Tarihi: 04/03/2015
Okunma Sayısı: 2820